K. Christensen & co Moens Båtbyggeri

K. Christensen & co Moens båtbyggeri er det eldste båtbyggeriet på Moen. Dette var i drift fra 1875 til 1968, og ligger naturskjønt til på odden på Hammeråker. Over 300 større fartøyer er bygget her, og sannsynligvis over 100 mindre båter. Dette båtbyggeriet er kanskje mest kjent for byggingen av redningsskøytene, og men også for å bygge alle typer trebåter. Polstjerna som har et eget museum i Tromsø, er kanskje det mest kjente. Nå tilbyr Tharald Moen som er eier i 3. generasjon omvisninger i de historiske bygningene,og i det autentiske snekkervekstedet. Gammelt filmmateriale og gode historier får vi også oppleve!

Båtbyggeriet leier også ut til båtopplag, og sommerleiligheter.