Historie

På bildet, fra høyre: Ckristen Knudsen, Knut Christensen, Halvor Gregersen, Ingebrett Bråtane, Ole-Christian Knudsen, Mats Gregersen og Ole Larsen-Rød

Båtbyggeriene på Moen i Risør og samfunnet rundt dem kan vi knytte til samfunnsutviklingen på Sørlandet på 1800- tallet, til utviklingen av Risør som sjøfartsby, og storhetstiden på 1860- og 70-tallet. Moen representerer også kontinuiteten fra seilskutetid og til moderne tid, og er slik som anlegget står i daget, et svært godt bevart kulturminne over 1900-tallets båtbyggerhistorie. Det første innendørs båtbyggeriet som vi ser på bildet her, ble bygget i 1875. Siden startet flere av læreguttene sine egne båtbyggerier et steinkast i fra sin læremester.

De mange hundre byggenumrene som ble sjøsatt på Moen i det 20- århundre vitner om en tid der båten kanskje var det viktigste framkomstmiddelet for kyst- Norge. Det ble bygget ferjer, fiskebåter, reketrålere, redningsskøyter, legebåter og lystbåter. I tillegg ble det bygget småbåter som sjekter, livbåter og prammer. Mange av disse uten byggenummer. Bare i perioden mellom 1930 og 1940 ble det bygget ni redningsskøyter på Moen bare hos K. Christensens & co Moens båtbyggeri.

De siste store bygningsinvesteringene på Moen ble gjort på 1950-tallet. Dette var en god tid for båtbyggeriene, som blant annet sammen fikk et stort oppdrag om å bygge en minesveiper for den Norske marine. For anledningen kalte de seg ”De forenede båtbyggerier”. Det tok 2 år å bygge minesveiperen, og 50 mann jobbet på den, samtidig som også andre båter ble bygget.

Etter høyepunktet på 1950 har det vært kontinuerlig drift i båtbyggeriene fram til i dag. Verner Hansen kan på mange måter sis å ha stått for kontinuiteten i båtbyggingen på Moen opp til vår tid. Han overtok tidl. Sauviks båtbyggeri på 1950 tallet, og drev aktivt fram til milleniumsskiftet. Da Verner Hansen ble pensjonist ble båtbuene drevet at firmaet Moen Slipp og båtbyggeri frem til Moen Trebåtbyggeri ble dannet i 2005.