Bilder

 
Familien Moen foran båthuset ca 1900

Her ser vi Christen Moen og familien foran båthuset ca 1900. Båtbyggeret har vokst, om på båtene i bakgrunnen sitter trolig arbeidsfolk. Foran våningshuset har man heist "det rene norske flagg" – de var venstrefolk og avholdsfolk på Hammeråker!

 
Gregersens Båtbyggeri og Emmanuel Moen og Sønns båtbyggeri ca 1920

Her ser vi til venstre den eldste bua til Halvor Gregersen. Denne bua ble bygget i 1906. Til høyre ser vi Emmanuel Moen og hans kompanjongers bu fra 1916.

 
Gregersens Båtbyggeri ca 1955

Dette bildet er tatt fra lufta i ca 1955, like før nybua ble satt opp. Vi kan se at gamlebua fra 1906 er blitt bygget om flere ganger.

 
Moen sett fra sjøsiden

Her ser vi Emmanuel Moen og Sønns båtbyggeri, samt Gregersens båtbyggeri en junidag i 2008. Moensgården ligger vakkert i bakgrunnen. Her er restaureringen av Emmanuel Moens Båtbyggeri godt i gang, og vi kan skimte stillasene som er satt opp for å restaurere veggen og vinduene mot sjøen.

 
K. Christensen & Sønn, Moens Båtbyggeri i dag

Her ser vi båtbyggeriet på Hammeråker slik det framstår i dag. Helt til høyre i bildet ser vi "Kontorbygget" som kom til etter at båtbyggeriet hadde hatt gode år på 1950-tallet. Hovedbua er fra ca 1935, denne erstattet den eldste bua fra 1875 som da hadde blitt for liten og for umoderne.