Om Moenprosjektet

I 2006 satte Risør kommune i gang arbeidet med forprosjektet ”Utvikling av båtbyggeriene på Moen i Risør”. I prosjektgruppa sitter representanter fra kommunen, fylkeskommunen, samt representanter for alle båtbyggeriene. Etter at forprosjektrapporten ble ferdigstilt våren 2008 vedtok et enstemmig Risør Bystyre at det skulle jobbes videre med prosjektet.

Båtbyggeriene på Moen har 3 forskjellige eiere og drivere som hver for seg har forskjellige utvikllingsplaner. I tillegg har det enkelte båtbyggeri ansvar for restaurering av sine respektive bygninger. ”Moenprosjektet” skal jobbe for en helhetlig utvikling av området, en felles markedsføring og koordinering av aktiviteter som kan komme alle båtbuene til gode.

I tillegg har man en visjon om at Moen kan bli et møtested både fysisk og faglig for frivillige og professjonelle aktører som jobber med kystkultur og sjøfartshistorie i Aust-Agder. Et møtested for trebåteiere- og entusiaster fra fjern og nær.