Søker Verdiskapingsprosjekt for 2013

Båtbyggeriene på Moen representerer et viktig kulturminne av nasjonal verdi og siden 2006 har Risør kommune tatt en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle Båtbyggeriene på Moen til et formidlings- og aktivitetssenter for trebåtbygging, kystkultur og håndverksnæring. 2012 ble et arbeidsintensivt og spesielt godt år for prosjektet, da Aust-Agder fylkeskommune valgte å støtte Båtbyggeriene på Moen sin søknad til Riksantikvaren og Verdiskapingsprogrammet. Søknaden ble innvilget i mars 2012 og utløste kr. 275.000 fra Riksantikvaren og tilsvarende beløp fra Aust-Agder fylkeskommune til gjenoppbygging av brygger og dokumentasjon av prambyggingskurs.

Via Aust-Agder fylkeskommune, fremmet Båtbyggeriene for Moen en ny søknad for 2013 og avgjørelsen på hvilke nasjonale prosjekter som får støtte i år ventes å foreligge i løpet av mars måned.