Studietur til Engøyholmen

Den 14. - 16. April drar styringsgruppa i Moenprosjektet på studietur til Engøyholmen Kystkultursenter i Stavanger.           http://www.engoyholmen.no/

 

 

Denne turen er for å  inspirere  eierne til videre drift og engarsjement i Moenprosjektet.

Turen går via Sogndalstrand kulturhotell for å se hva de har fått til i de gamle sjøbuer.http://www.sogndalstrand-kulturhotell.no