Velkommen til julemarked på Moen lørdag 30.november 16.00-18.30